This article describes a feature that isn’t available khổng lồ Dropbox teams using Dropbox Enterprise Mobility Management (EMM) for Android or Dropbox users on Linux.

Bạn đang xem: Cách tắt camera upload trên dropbox


You can upload photos to lớn Dropbox from your camera and other devices by connecting them khổng lồ your computer. Dropbox team admins: Learn how khổng lồ turn camera uploads on or off for your team.

To turn photo uploads on or off on the Dropbox mobile tiện ích for Android:

Open the Dropbox mobile app.Tap the thực đơn icon (stacked horizontal lines).Tap Settings.Under Features, tap Camera uploads.Tap Back up my photos.If prompted, tap Allow.

To turn photo uploads on or off on the Dropbox mobile ứng dụng for i
OS:

Open the Dropbox mobile app.Tap the person icon.Tap Camera uploads.Tap Ok khổng lồ give Dropbox access to lớn your photos and videos.Choose what you’d like to back up & whether you’d like to use cell data.Tap Turn on camera uploads.

Turn photo uploads on or off in the Dropbox desktop app

When you plug a camera or di động device into a computer with the Dropbox desktop ứng dụng installed, you’ll see a prompt asking if you’d lượt thích to enable uploads for that device. Once you accept, that device will automatically upload your camera roll each time the device is plugged in to that computer.To turn uploads on or off at any time:


Click Backups
.Note: Click the dropdown next khổng lồ Enable camera uploads for lớn switch between Photos only or Photos và videos.Click Change Auto
Play Settings
next lớn Import photos & videos to lớn Dropbox.Click the dropdown under Removable drive.To turn on camera uploads, select Import photos và videos (Dropbox).To turn off camera uploads, select any other option.Repeat step 4 for Memory card.
Click Backups.Toggle Photos on khổng lồ upload photos và videos from your connected devices. Choose Photos only or Photos và videos from the dropdown menu.
Note: If you’re using mac
OS 10.15 (Catalina) or higher, you’ll see a notification that says “Dropbox would lượt thích to access files on a removable volume.” Clicking OK will allow camera uploads khổng lồ work.


You can change this preference any time:

Open System Preferences.Click Security và Privacy.Click the Privacy tab. Click Files and Folders.Check or uncheck the box next lớn Removable Volumes under Dropbox.

How to connect or forget điện thoại devices in the Dropbox desktop app

When you plug a camera or sản phẩm điện thoại device into a computer with the Dropbox desktop ứng dụng installed, you’ll be asked khổng lồ turn on photo uploads for that device. 

If you accept, the device will be registered as a connected device under Preferences

 

To forget a connected device:

Click the Dropbox icon in your taskbar (Windows) or thực đơn bar (mac
OS).Click your avatar (profile picture or initials) in the upper-right corner.Click Preferences.Click the Backups tab.Click Forget next to the device you’d like to disconnect.
By default, your photos will be uploaded to a folder in your Dropbox trương mục named Camera Uploads. You can’t change this; however, you can move your photos to lớn a different thư mục in your Dropbox tài khoản after they’ve been uploaded.


Camera uploads can use a large amount of battery power the first time your photos are uploaded. After the photos are uploaded, battery usage should return khổng lồ normal. By default, the Dropbox tiện ích stops auto-uploading when your battery is low to lớn save battery life.


By default, camera uploads use cellular data when Wi
Fi isn’t available. You can change this setting by following the instructions for your device below.Android:

Open the Dropbox mobile app.Tap the menu icon (stacked horizontal lines).Tap Settings.Tap Camera uploads.Toggle Use data when offline lớn off.

i
OS:

Open the Dropbox thiết bị di động app.Tap the person icon.Tap Camera uploads.Toggle Use cell data to back up to lớn off.
If you’re on a Dropbox team and you don’t see a camera uploads option, your admin may have turned the feature off for your team.


If you’ve linked two Dropbox accounts, you can only have camera uploads turned on for one trương mục at a time.

Xem thêm: Camera hành trình ô tô có ghi âm được không ? cách tắt ghi âm camera hành trình


When you plug a camera or smartphone device into a computer with the Dropbox desktop phầm mềm installed, you’ll see a prompt asking if you’d like to enable camera uploads for that device. This means that if someone used your computer to charge their phone, they may have clicked OK to lớn that pop-up without realizing it.

To find out who uploaded photos to your account:

Hover over the photo you don’t recognize, and click the “” (ellipsis).Click Version history.Look for a name next to lớn Added by.

If you don’t recognize the name, you can remotely sign out of any devices you’re currently signed in to.

Liên kết share là hoàn hảo cho câu hỏi gửi phiên bản sao files của bản thân mình cho các thành viên với khách hàng.

Những điểm chính:

Liên kết chia sẻ được cho phép bạn gửi những tập tin cho người khác, trong cả khi họ không có một thông tin tài khoản Dropbox.Bạn bao gồm thể chia sẻ các tập tin hoặc folder của ngẫu nhiên kích thước với những liên kết phân chia sẻ.Bạn rất có thể hạn chế mọi người hoàn toàn có thể truy cập vào một trong những liên kết phân tách sẻ bằng cách thiết lập một mật khẩu với / hoặc ngày không còn hạn.Quản trị viên gồm thể tùy chỉnh thiết lập các cấu hình thiết lập truy cập khoác định đội toàn cho các liên kết mới được phân tách sẻ.Quản trị viên có thể loại bỏ những liên kết chia sẻ bởi những thành viên.

Tìm gọi về liên kết chia sẻ


*

Bất cứ ai trong nhóm hoàn toàn có thể tạo các liên kết đến tập tin hoặc folder trong Dropbox của mình chia sẻ. Liên kết share tương từ bỏ như gửi thư điện tử đính kèm, nhưng mà linh hoạt hơn.

Dưới đấy là một vài ba điều đặc trưng cần ghi nhớ về links chia sẻ:

Bất cứ bao giờ họ đang truy vấn trực tuyến mà họ liên kết mang đến phiên bản mới nhất của tập tin hoặc folder của bạn.Không có giới hạn size tập tin, vì chưng đó, có thể đính kèm vào các tập tin đích thực lớn, hoặc thậm chí tổng thể thư mục.Có thể được mật khẩu với / hoặc ngày không còn hạn.Truy cập vào một liên kết có thể được giới hạn cho những thành viên chỉ.

Kiểm soát truy vấn vào liên kết chia sẻ


*

Tất khắp cơ thể dùng Dropbox Business bao gồm một vài phương pháp để hạn chế truy cập vào các liên kết chia sẻ họ chế tạo ra:

Có thể tinh giảm những người hoàn toàn có thể nhìn thấy liên kết bằng cách hạn chế quyền truy vấn cho các thành viên chỉ hoặc bằng cách cho những liên kết một mật khẩu.Có thể thêm 1 ngày hết thời gian sử dụng vào link để truy cập sẽ được gỡ quăng quật sau một thời gian nhất định.

Team admins gồm thể cấu hình thiết lập các cấu hình thiết lập quyền truy cập cho các liên kết new được share từ bên phía trong Admin Console:

Bạn rất có thể quyết định liệu những thành viên của tài khoản của chúng ta cũng có thể chia sẻ links với rất nhiều người bên ngoài tài khoản Dropbox sale của bạn.Nếu bạn có thể chấp nhận được chia sẻ mặt ngoài, chúng ta có thể chỉ định quyền riêng bốn lập mang định cho liên kết mới.

Giám sát liên kết chia sẻ


*

Team admins cùng user management admins có thể theo dõi khi người ta tạo ra các links chia sẻ bằng cách sử dụng những tab Hoạt động bên phía trong Admin Console.

Để giám sát hoạt động chia sẻ:

Đăng nhập vào Dropbox với tài khoản quản trị của khách hàng và bấm chuột Admin Console vào thanh bên trái.Nhấp vào tab chuyển động ở phía bên trái của trang.Nhấp loài chuột vào trình solo thả xuống ở phía bên trên cùng của trang và chọn Sharing.
*

Nhật ký chia sẻ theo dõi hồ hết hành động chia sẻ trên tài khoản Dropbox Business của bạn. Quan điểm trên Bảng điều khiển và tinh chỉnh không hiển thị tất cả các sự kiện, nhưng bạn có thể tạo ra một bạn dạng báo cáo đầy đủ share nếu bạn phải thông tin cụ thể hơn.

Loại bỏ các liên kết chia sẻ

Quản trị viên có thể loại bỏ những liên kết share bởi các thành viên trong Dropbox Business của chính mình thông qua những Admin Console hoặc những trang link xem trước chia sẻ.

Để đào thải một links từ các Admin Console:

Đăng nhập vào Dropbox với thông tin tài khoản quản trị của bạn và nhấn vào Admin Console trong thanh bên trái.Nhấp vào tab thành viên sống phía phía bên trái của trang.Chọn member có vận động chia sẻ bạn có nhu cầu xem.Nhấp vào xanh "loại bỏ liên kết" text bên dưới các liên kết mà bạn muốn loại bỏ.
*

Để loại trừ một liên kết từ một trang liên kết share xem trước:

Click vào nút màu xanh nhạt nhỏ tuổi với ba dấu chấm ở phía trên bên đề nghị của màn hình.Nhấp vào "xóa liên kết tạo thành bởi ."