Tắt music khi chụp ảnh Samsung có thể quan trọng để bảo đảm môi trường lặng tĩnh mang đến các chuyển động khác diễn ra. Nhiều dòng điện thoại cảm ứng Samsung phổ biến hiện thời đều tích hợp âm nhạc chụp ảnh, có thể làm phiền trong không ít tình huống. Nội dung bài viết dưới đây Điện thoại giá bán Kho vẫn hướng dẫn các bạn Cách bật/tắt âm thanh khi chụp hình ảnh trên điện thoại cảm ứng thông minh Samsung dễ dàng chỉ trong vài bước.

Bạn đang xem: Cách tắt tiếng camera android


Y-Z-Flip5-Fold5-16.jpg?
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240702%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240702T083555Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240702%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240702T083555Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240702%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240702T083555Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=ba2f0c4614b2e97208eaa5c4ecbcd6925f64c01f89c3944dc7e8bc4f5264b126 600w" alt="*">