Khi bạn bật camera trên smartphone nhưng screen bị đen, đây là một một trong những sự vắt thường chạm chán với điện thoại của bạn? Thông thường, giả dụ lỗi này xảy ra, bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ thao tác quay phim, chụp hình ảnh hay quay video. Nội dung bài viết này của Điện thoại giá chỉ Kho sẽ hướng dẫn người dùng khắc phục lỗi camera điện thoại bị đen chi tiết và dễ dàng và đơn giản nhất.

Bạn đang xem: Camera bị đen androidVì sao camera smartphone bị đen?

X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240405%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240405T143154Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=4217a9f6efd535affedfc6f9cb332c84a8610edb8eda3797b28ae3bacaebe832" alt="*">