It was said of Marilyn Monroe that the camera loved her (= that she looked very attractive on film and in photographs).

Bạn đang xem: Camera nghĩa là gì


புகைப்படங்கள் எடுப்பது அல்லது திரைப்படங்கள் அல்லது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்குவதற்கான சாதனம்…
*

*

*

*
View&noscript=1" alt="*">