350.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25543,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817","caption":"","url":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","alt":"Thay camera tru01b0u1edbc i

Bạn đang xem: Sửa camera trước iphone 8 plus

Phone 8/8Plus/X chu00ednh hu00e3ng","src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"thumb_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","large_src_w":600,"large_src_h":600,"large_srcset":false,"large_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","gallery_thumbnail_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":300,"gallery_thumbnail_src_h":300,"gallery_thumbnail_srcset":false,"gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","media_embed":false>},"attributes":"attribute_pa_dong-may":"iphone-x","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":450000,"display_regular_price":450000,"image":"title":"thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817","caption":"","url":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","alt":"","src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":300,"gallery_thumbnail_src_h":300,"thumb_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15465,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"450.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25541,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817","caption":"","url":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","alt":"Thay camera tru01b0u1edbc i
Phone 8/8Plus/X chu00ednh hu00e3ng","src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"thumb_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","large_src_w":600,"large_src_h":600,"large_srcset":false,"large_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","gallery_thumbnail_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":300,"gallery_thumbnail_src_h":300,"gallery_thumbnail_srcset":false,"gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","media_embed":false>,"attributes":"attribute_pa_dong-may":"iphone-8-plus","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":350000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817","caption":"","url":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","alt":"","src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":300,"gallery_thumbnail_src_h":300,"thumb_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":15465,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":25542,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","jck_additional_images":<"title":"thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817","caption":"","url":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","alt":"Thay camera tru01b0u1edbc i
Phone 8/8Plus/X chu00ednh hu00e3ng","src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"thumb_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"thumb_srcset":null,"thumb_sizes":null,"large_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817.jpg","large_src_w":600,"large_src_h":600,"large_srcset":false,"large_sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","gallery_thumbnail_src":"https://truesmart.com.vn/wp-content/uploads/thay-camera-truoc-iphone-8-8plus-x-chinh-hang-p3817-300x300.jpg","gallery_thumbnail_src_w":300,"gallery_thumbnail_src_h":300,"gallery_thumbnail_srcset":false,"gallery_thumbnail_sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","media_embed":false>>">Dòng máy
Chọn một tùy chọni
Phone 8i
Phone 8 Plusi
Phone X
Thay, sửa Camera trước, sau i

Xem thêm: Các Lỗi Thường Gặp Của Camera Ezviz Không Kết Nối Được Wifi 5G

Phone 8 Plus">
*

*

*

*

*

Trong thời gian qua, Mobile
City đã tiếp nhận rất nhiều dịch vụ thay Camera i
Phone 8 Plus
và đó cũng là địa đưa ra được quý khách tin sử dụng khi camera gặp gỡ vấn đề. Sau một thời hạn sử dụng, camera tất cả thể gặp mặt phải các vấn đề kỹ thuật hoặc hư hóc, ảnh hưởng đến kĩ năng chụp ảnh và cù video. Hơn không còn là người dùng nên đi vậy Camera i
Phone 8 Plus ngay trong lúc phá hiện tình trạng hỏng hóc để quá trình sửa trị diễn ra dễ dàng nhất.

✅ Linh kiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *