Khi các bạn bật camera trên điện thoại thông minh nhưng màn hình hiển thị bị đen, đó là một trong những sự nắm thường chạm chán với điện thoại thông minh của bạn? Thông thường, nếu như lỗi này xảy ra, bạn sẽ không thể thực hiện ngẫu nhiên thao tác xoay phim, chụp hình ảnh hay cù video. Bài viết này của Điện thoại giá chỉ Kho sẽ hướng dẫn người tiêu dùng khắc phục lỗi camera điện thoại cảm ứng bị đen cụ thể và dễ dàng và đơn giản nhất.

Bạn đang xem: Tại sao camera trước bị đen android


X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240611%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240611T094333Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240611%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240611T094333Z&X-Amz-Signed
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240611%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240611T094333Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=99c736615dd1cb64f5d2818638205d09a3f933b4ab69af845a81b048c6762b73 600w" alt="*">