Đôi khi bạn muốn tận tận hưởng những tích tắc yên yên ổn để cảm thấy và chụp được cho mình phần lớn bức ảnh đẹp nhất. Nhưng âm nhạc khi chụp tạo nên mất triệu tập cho bạn. Cùng thậm chí đôi lúc thật phiền phức. Vậy nhằm bật/tắt âm thanh khi chụp hình ảnh trên i
Phone nên làm sao? toàn bộ sẽ được Điện Thoại giá Kho giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Tắt âm camera iphone 12Những bí quyết tắt/bật music khi chụp hình ảnh trên i
Phone

Lưu ý: Nếu điện thoại thông minh i
Phone của bạn đến từ nước hàn hay Nhật phiên bản thì đầy đủ hướng dẫn dưới đây sẽ ko hiệu quả. Sở dĩ các bạn không thể tắt music khi chụp hình ảnh trên i
Phone làm việc những quốc gia này, là để đảm bảo an toàn sự trong trắng của cộng đồng. Đặc biệt là quyền riêng bốn của phụ nữ.

X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=oq
Obx
Fr
KFQq
IQVr
GJO1k%2F20240509%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240509T085930Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Signature=db9b6310ef3832f6cc8860535d68140a9cc619c84dc04930f60eff2ff5905005" alt="*">