Nokia 105 4G Pro và 110 4G Pro có screen IPS, cung cấp 4G hoàn toàn có thể lướt web, Facebook và kết nối Bluetooth 5.0.

Bạn đang xem: Điện thoại 4g không camera


XMe
Sk
Lk7Ko
Q" alt="*">